Các giải pháp an ninh an toàn mạng, giám sát, bảo mật, thẻ thông minh

Giải pháp an ninh an toàn mạng:

  • Công ty ITCOM là đối tác của các hãng về an toàn bảo mật hàng đầu như: Palo Alto; Watch Guard; Checkpoint; Sourcefire…
  • Các giải pháp về quản lý hạ tầng mạng, quản lý băng thông, tối ưu hóa mạng…