Giải pháp quản lý giao thông

Hệ thống kiểm soát và di chuyển xe tự động

 • Nhận dạng tự động các loại xe đối với đăng ký xe điện tử
 • Điều khiển truy cập xe, thu phí, bãi đậu xe và nhận dạng biển số tự động.
 • Xác định, quản lý và theo dõi sự chuyển động của các xe vào khu vực cấm hoặc được giám sát hoặc theo dõi
 • Ghi lại, xác minh và xác định xe và danh tính của người lái xe dựa trên phân loại IU của họ.

.

Hệ thống phân tích hình ảnh giao thông

 • Phát hiện chuyển động thực thi, giảm thiểu các báo động sai mà không ảnh hưởng chức năng hoặc tính dễ dàng sử dụng.
 • Phân tích hình ảnh video của máy ảnh để tạo ra thông tin hữu ích cho việc quản lý chuyển động và kiểm soát giao thông.
 • Cung cấp thông tin hình ảnh và thời gian thực để kiểm soát lưu lượng tối ưu và phát hiện sự cố chính xác, nhanh.

Tư vấn giao thông

 • Quản lý giao thông tại các trạm thu phí và giảm chi phí hoạt động.
 • Hệ thống đáp ứng thu phí, cho phép các xe đi qua quầy thu phí theo mức thuế khác nhau và các loại xe linh hoạt quy định tại từng khu vực.
 • Với công nghệ hiện đại và thiết kế kiểu mô-đun, hệ thống có thể dễ dàng thích nghi với nhu cầu của bất kỳ dự án nào.

Hệ thống thực thi giao thông

 • Được hiểu như là một thiết bị ghi kỹ thuật và được kích hoạt tự động khi một vi phạm giao thông xảy ra.
 • Các camera nghiêm ngặt được sử dụng để tự động phần lấy vé và phạt tiền những lái xe không tuân thủ quy định và vi phạm luật.
 • Phát triển công nghệ thực thi tốt nhất để đưa ra một chìa khóa trao tay hoàn chỉnh cho hoạt động quản lý giao thông.