Hệ thống thông tin liên lạc vô tuyến (VHF, UHF) kết nối đa mạng phục vụ chỉ huy tác chiến

Tạo kết nối thông tin hai chiều từ cấp TW thông qua Khu vực, Địa bàn đến từng cá nhân nhằm đẩy mạnh công tác chỉ đạo.

Bảo đảm khả năng liên lạc và độ tin cậy cao, đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt (phủ kín) trong vùng phủ sóng, hoạt động được trong môi trường thiên tai kéo dài (tới 10-15 ngày)

Khả năng cơ động cao, có thể triển khai tức thời tại bất cứ khu vực nào.

Dễ khai thác và vận hành: đảm bảo thao tác liên lạc đơn giản, ổn định, dễ sử dụng – người bình thường cũng sử dụng được với các hướng dẫn đơn giản.

Có khả năng kết nối đa mạng thông tin từ Vệ tinh, GSM, PSTN, HF đảm bảo thông tin luôn thông suốt.

Ngoài khả năng liên lạc thoại, cho phép khả năng gửi fax, truyền dữ liệu, kết nối mạng máy tính, Internet, khi cần thiết.