ITCOM vừa ký Thỏa thuận hợp tác với công ty ELINCO

In

25/7/2012: ITCOM vừa ký Thỏa thuận hợp tác với công ty ELINCO – một trong các công ty công nghệ hàng đầu của BQP-  về việc hỗ trợ công ty ELINCO xây dựng TRUNG TÂM GIẢI PHÁP HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH & TELEMEDICINE (VICATEL). Theo đó, ITCOM sẽ cung cấp các thiết bị theo giá ưu đãi để VICATEL triển khai Phòng thí nghiệm giải pháp. Được biết , Trung tâm VICATEL (http://telemedicinevietnam.vn)  sẽ chính thức đi vào hoạt động từ tháng 9/2012.