ITCOM THAM GIA TƯ VẤN CHO ĐỀ ÁN 317 VÀ ĐỀ ÁN 774

In

Hà Nội, 10/10/2014

Thời gian vừa qua, trong khuôn khổ triển khai Đề án phát triển Y tế biển - đảo Việt Nam đến năm 2020 (Theo Quyết định 317/QĐ-TTg 07/2/2013) và Đề án Bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2013 - 2020 (Theo QĐ 774/QĐ - BYT ngày 11/3/2013), Công ty ITCOM đã được mời tham gia tư vấn lập thiết kế kỹ thuật - Tổng dự toán hệ thống Telemedicine cho một số bệnh viện và đơn vị thuộc Bộ Y tế và tại các tỉnh. Với năng lực đội ngũ có kinh nghiệm và nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng các hệ thống công nghệ thông tin - đặc biệt là các hệ thống Telemedicine - Công ty ITCOM đã luôn bàn giao sản phẩm đúng thời hạn và bảo đảm chất lượng, được các bệnh viện và cơ quan chức năng của Bộ Y tế đánh giá cao.

Thế Lai