HỆ THỐNG TELEMEDICINE CHO BỆNH VIỆN XANH PÔN

Hà Nội, 25/8/2013

Trong khuôn khổ Dự án Ghép thận, ngày hôm qua, Bệnh viện Xanh Pôn đã ký Hợp đồng về việc giao Công ty ITCOM xây dựng Hồ sơ “Thiết kế thi công – Tổng dự toán” giải pháp hệ thống Telemedicine cho Bệnh viện Xanh Pôn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02432020108