TƯ VẤN HỆ THỐNG GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH PHƯƠNG TIỆN QUÂN SỰ

Ngày 9/1/2014

Hôm nay, Công ty ITCOM đã ký được Hợp đồng Lập thiết kế Kỹ thuật – Tổng Dự toán số 01/2014/TTHĐ gói thầu số 01: Tư vấn thiết kế kỹ thuật – Tổng dự toán hệ thống quản lý và giám sát phương tiện vận tải quân sự trực tuyến cho Cục Vận tải/TCHC. thuộc hạng mục: Xây dựng hệ thống quản lý và giám sát phương tiện vận tải quân sự trực tuyến cho Cục Vận tải/TCHC.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02432020108