TRIỂN KHAI HỆ THỐNG HNTH TẠI CỤC HQ HÀ NỘI

Hải quan Hà Nội ngày 6/7/2014

Công ty ITCOM đã và phối hợp cùng đơn vị triển khai (ELINCO) tiến hành nghiệm thu hệ thống Hội nghị truyền hình tại Cục Hải quan Hà Nội nối Cục Hải quan với 6 Chi cục cơ sở.

Được biết, đây là giai đoạn 2 của Dự án, giai đoạn 1 được triển khai tại Cục và 3 đơn vị đầu mối. Qua thực tế quá trình vận hành, hệ thống đã đáp ứng các yêu cầu đặt ra của Chủ đầu tư: ổn định, tin cậy và chất lượng, góp phần nâng cao hiệu quả làm việc của đơn vị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02432020108