ITCOM nghiệm thu, bàn giao sản phẩm Hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu với Văn phòng Kiểm toán Nhà nước

Ngày 15/08/2018, Công ty Cổ phần phát triển thương mại và công nghiệp và Văn phòng Kiểm toán Nhà nước triển khai nghiệm thu, bàn giao sản phẩm Hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu.

Gói thầu “Tư vấn lựa chọn nhà thầu cung cấp máy móc, thiết bị phục vụ công tác cho Kiểm toán nhà nước”.

Kết quả nghiệm thu về chất lượng, khối lượng và tiến độ ITCOM đều đảm bảo hoàn thành theo đúng hợp đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02432020108