Tư vấn lập HSYC, phân tích đánh giá HSĐX giữa Công ty ITCOM và Trường ĐH Điện Lực

Ngày 26/11/2018, Công ty ITCOM và Trường ĐH Điện Lực tiến hàng triển khai nghiệm thu kỹ thuật và bàn giao sản phẩm HSYC, báo cáo đánh giá HSĐX gói thầu “Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất của gói thầu số 3: Mua bổ sung quân tư trang sinh viên cho môn học GDQPAN”.

Kết quả nghiệm thu về chất lượng, khối lượng và tiến độ ITCOM đều đảm bảo hoàn thành theo đúng hợp đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02432020108